چاپ فتوبوک

 

اندازه های مشخص شده بصورت بازشو هستن یعنی آلبوم از هر دو طرف کامل طول آلبوم حساب میشود.
صحافی آلبوم یک کار دقیق و زمانبر هست مدت زما آماده شدن هر آلبود حداقل سه هفته می باشد
آلبوم 10 برگ و تعداد عکسهای ارسالی باید 20 عدد باشد در کادر زیر اندازه آلبوم خود را انتخاب
و در کادر مشخص شده تعداد 20عکس بارگذاری شود.

توضیحات

مجموعه چاپ عکس نگاران با بیش 20 سال تجربه در صنعت چاپ و ظهور،طراحی،تولید و چاپ فتوبوک ها میباشد. همچنین این مجموعه مجهز به سیستم چاپ و ارسال آنلاین به تمام نقاط کشور میباشد .

محصول فتوبوک از بهترین جنس کاغذ و مواد اولیه عالی صحافی می شود. برای هر فتوبوک باید 20 عکس انتخاب و ارسال شود چون کلیه آلبوم و فتوبوکهای موجود 10 برگ می باشد.

دو طرف جلد فتوبوک را از عکسهای خود شما طراحی میکنیم.

توضیحات تکمیلی

size

۱۵*۳۰, 20*30, ۲۰*۴۰, ۳۰*۴۰, ۳۰*۵۰, ۳۰*۶۰