مگنت پازلی سایز ۲۰ × ۳۰

قیمت:160,000 تومان

این محصول بصورت ورقه ای مغناطیسی با ضخامت کم تولید می شود که قابلیت نصب بر روی سطوح فلزی را دارد. مگنت ها در سایز های متنوع و با کیفیت مرغوبی چاپ می شوند. عکس های انتخابی بیشتر با چیدمان منظم چاپ می شوند

تصویری بارگذاری نشده !

your image