تخته شاسی سایز عکس ۱۳ × ۱۸

قیمت:35,000 تومان

در این محصول عکس با دقت بالا روی تخته با ضخامت ۸ میلی متر چسبانده می شود. شما می توانید یک عکس را به تعداد دلخواه در یک نما بصورت چیدمان منظم چاپ کنید.

تصویری بارگذاری نشده !

your image