این قاب در ابعاد ۴ * ۶ و جنس MDF چاپ می شود. شما باید عکس کودکتان را با کیفیت مناسب برای ما ارسال کنید. همچنین در قسمت توضیحات سن کودکتان را وارد نمایید. اعداد سن فقط بصورت تک رقمی موجود می باشند.

این قاب در ابعاد ۴ * ۶ و جنس MDF چاپ می شود. شما باید عکس کودکتان را با کیفیت مناسب برای ما ارسال کنید. همچنین در قسمت توضیحات سن کودکتان را وارد نمایید. اعداد سن فقط بصورت تک رقمی موجود می باشند.