لوح های تقدیر مناسب ترین گزینه برای مراسم یادبود و تقدیر می باشند. لوح ها چاپ می شوند. می توانید عکس یا متن دلخواهتان MDF بصورت عکس یا متن بر روی  را با کیفیت مناسب برای ما ارسال کنید.

لوح های تقدیر مناسب ترین گزینه برای مراسم یادبود و تقدیر می باشند. لوح ها چاپ می شوند. می توانید عکس یا متن دلخواهتان MDF بصورت عکس یا متن بر روی  را با کیفیت مناسب برای ما ارسال کنید.

مدت زمان آماده شدن این محصول یک روز کاری می باشد.