این محصول بصورت ورقه ای مغناطیسی با ضخامت کم تولید می شود که قابلیت نصب بر روی سطوح فلزی را دارد. مگنت ها در سایز های متنوع و با کیفیت مرغوبی چاپ می شوند. عکس های انتخابی بیشتر با چیدمان منظم چاپ می شوند

مدت زمان آماده شدن این محصول یک روز کاری می باشد.

این محصول بصورت ورقه ای مغناطیسی با ضخامت کم تولید می شود که قابلیت نصب بر روی سطوح فلزی را دارد. مگنت ها در سایز های متنوع و با کیفیت مرغوبی چاپ می شوند. عکس های انتخابی بیشتر با چیدمان منظم چاپ می شوند