شما می توانید فقط عکس خود را در ابعاد ۱۰ * ۲۰ و با کیفیت مناسب برای ما ارسال کنید. همچنین مدل گوشی خود را در قسمت توضیحات وارد نمایید.

مدت زمان آماده شدن این محصول دو روز کاری می باشد.

شما می توانید عکس خود را در ابعاد ۱۰ * ۲۰ و با کیفیت مناسب برای ما ارسال کنید. همچنین مدل گوشی خود را در قسمت توضیحات وارد نمایید.