قالیچه ها در دو سایز موجود می باشد. برای سفارش این محصول کیفیت عکس های ارسالی باید بالا باشد. عکس شما با کیفیت و ماندگاری رنگ عالی چاپ می شود. شما می توانید عکس های خود را در اندازه واقعی برای ما ارسال کنید.

مدت زمان آماده شدن این محصول یک روز کاری می باشد.

قالیچه ها در دو سایز موجود می باشد. برای سفارش این محصول کیفیت عکس های ارسالی باید بالا باشد. عکس شما با کیفیت و ماندگاری رنگ عالی چاپ می شود. شما می توانید عکس های خود را در اندازه واقعی برای ما ارسال کنید.