در تولید این محصول از ساعت های عقربه ای و جنس خوب استفاده شده است. شما می توانید با انتخاب ساعت دلخواهتان، عکس یا لگو یا متن دلخواهتان را برای ما آپلود کنید. شما می توانید در قسمت توضیحات، موارد مد نظرتان را ارسال کنید تا سفارشتان مطابق با سلیقه شما ارسال گردد.

زمان تحویل این محصول دو روز کاری میباشد.

در تولید این محصول از ساعت های عقربه ای و جنس خوب استفاده شده است. شما می توانید با انتخاب ساعت دلخواهتان، عکس یا لگو یا متن دلخواهتان را برای ما آپلود کنید. شما می توانید در قسمت توضیحات، موارد مد نظرتان را ارسال کنید تا سفارشتان مطابق با سلیقه شما ارسال گردد.