چاپ قاب پایه

  • دار فقط در ابعاد ۱۰ * ۱۵ انجام میشود. شما می توانید عکس مورد نظرتان را برای ما با کیفیت مناسب ارسال کنید. در قسمت توضیحات مناسبت خاصی را مدنظرتان است قید کنید تا عکستان طبق خواسته شما چاپ شود.

قاب شاسی

  • چاپ عکس بر روی قاب شاسی در اندازه های ۲۰*۳۰ و ۳۰*۴۰ با بالاترین کیفیت 

مدت زمان آماده شدن این محصولات یک روز کاری می باشد.

قاب عکس روز دندونی

  • شما میتوانید عکس خود را بای ما ارسال کنید تا با بهترین کیفیت چاپ و به مناسبت روز دندونی کودک خود قابی با طرح دندون برای شما آماده و ارسال کنیم اندازه این قاب در سه سایز هست که میتوانید در پایین صفهه اندازه قاب عکس خود را انتخاب کنید

چاپ قاب پایه دار فقط در ابعاد ۱۰ * ۱۵ انجام میشود. شما می توانید عکس مورد نظرتان را برای ما با کیفیت مناسب ارسال کنید. در قسمت توضیحات مناسبت خاصی را مدنظرتان است قید کنید تا عکستان طبق خواسته شما چاپ شود.

این قاب در ابعاد ۴ * ۶ و جنس MDF چاپ می شود. شما باید عکس کودکتان را با کیفیت مناسب برای ما ارسال کنید. همچنین در قسمت توضیحات سن کودکتان را وارد نمایید. اعداد سن فقط بصورت تک رقمی موجود می باشند.

این قاب در ابعاد ۴ * ۶ و جنس MDF چاپ می شود. شما باید عکس کودکتان را با کیفیت مناسب برای ما ارسال کنید. همچنین در قسمت توضیحات سن کودکتان را وارد نمایید. اعداد سن فقط بصورت تک رقمی موجود می باشند.

عکس مورد نظرتان در اندازه های مشخص شده چاپ می شود. عکس خود را با کیفیت مناسب برای ما ارسال کنید.

عکس مورد نظرتان در اندازه های مشخص شده چاپ می شود. عکس خود را با کیفیت مناسب برای ما ارسال کنید.