فتوبوک یا کتاب عکس نسل جدید آلبوم های عکس است. این آلبوم ها در سایزهای مختلف تولید می شوند. هر فتوبوک دارای ده برگ است و در مجموع ۲۰ عکس در آن چاپ می شود. چیدمان عکس های فتوبوک مطابق سلیقه شما می باشد. در قسمت توضیحات شما می توانید طرح دلخواهتان را بیان کنید تا عکس ها طبق ایده شما چاپ شوند.

زمان آماده شدن این محصول سه روز کاری می باشد. لبوم تولید شده دقیق مشابه فیلم پایین صفهه می باشد.)

فتوبوک یا کتاب عکس نسل جدید آلبوم های عکس است. این آلبوم ها در سایزهای مختلف تولید می شوند. هر فتوبوک دارای ده برگ است و در مجموع ۲۰ عکس در آن چاپ می شود. چیدمان عکس های فتوبوک مطابق سلیقه شما می باشد. در قسمت توضیحات شما می توانید طرح دلخواهتان را بیان کنید تا عکس ها طبق ایده شما چاپ شوند.